pozyskiwanie funduszy europejskich i inwestycyjnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla firm i instytucji. Pomagamy w osiągnięciu dopłat i dotacji rozwojowych z dostępnych dla benficjenta źródeł finansowania.

Przygotowanie inwestycji i pozyskanie finansowania dla projektów OZE.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPO WM to szansa na realizację projektów małej retencji. Szczególnej uwadze polecamy Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku.

więcej »

Program Polska Wschodnia

W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł. Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

więcej »

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

2 kwietnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej.

więcej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013


Priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna

Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy

więcej »

Program Innowacyjna Gospodarka POIG

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

więcej »

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej »

Finansowanie inwestycji OZE z funduszy UE

Pokazało się zielone światło do realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zapraszamy do korzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskiwania finansowania z dostępnych obecnie źródeł finansowania inwestycji OZE.

Regionalne programy operacyjne w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podlaskim uruchomiły już lub planują w najbliższym czasie nabory projektów OZE do finansowania.

więcej »