rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy europejskich

ZEFE.ORG oferuje usługę kompleksowego rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Pełnimy funkcję Managera Projektów.

więcej »

Studium wykonalności - informacje podstawowe

Studium wykonalności (SW), znane również jako feasibility study, to ocena i analiza potencjału projektu. Studium wykonalności przygotowujemy w celu wspierania procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu, możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów potrzebnych do realizacji projektu oraz ocenę szans na jego powodzenie.

Dokument studium wykonalności składa się z różnych analiz, takich jak analiza rynku, ekonomiczna, techniczna i strategiczna, które pomagają określić, czy projekt jest wykonalny i czy warto w niego inwestować.

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

więcej »

26.09.2011 16:35

Rośnie kampus Politechniki Lubelskiej

26 września 2011 r. na Politechnice Lubelskiej uroczyście rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, finansowanego z programu Rozwój Polski Wschodniej. Będzie ono mieściło ponad 30 pracowni i laboratoriów.

więcej »

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony