Wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO, HACCP, BRC, IRIS

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG™ świadczy usługi doradcze w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem zdrowotnym produkcji żywności. Obsługujemy firmy w zakresie BHP.

Wdrażamy systemy zarządzania:

  • zarządzania jakością ISO9001:2008,
  • zarządzania jakością ISO9001:2008 / IRIS dla branży kolejowej
  • zarządzania środowiskiem ISO 14001:2008 i BHP ISO 18001,
  • zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005, PAS 220, BRC Food, IFS (International Food Standard),
  • ISO 13485:2003 w produkcji wyrobów medycznych,
  • ISO15189:2008 w medycznych laboratoriach diagnostycznych; ISO17025 w laboratoriach badawczych i wzorcujących,
  • systemy zintegrowane (ISO 9001, ISO 22000:2005 , BRC, 14001:2008, 18001) w konfiguracji wynikającej z potrzeb klienta.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny kosztów wdrożenia systemu zarządzania jakością.

wdrazanie systemu zarzadzania jakością ISO

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony