doradztwo ebiznesowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Jeżeli masz pomysł na działalność internetową - porozmawiaj o nim z nami. Chętnie przedyskutujemy nawet najbardziej "zwariowane" pomysły. Pomożemy znaleźć słabe strony modelu biznesowego, przeprowadzimy analizę konkurencji internetowej, przygotujemy specyfikację techniczną systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia działalności internetowej.

wywiad gazety METRO dla przedsiębiorców (pdf) - Innowacje szansą na powodzenie
publikacja PARP w Gazecie Wyborczej - Innowacyjna przewaga konkurencyjna Firmy Structum

Analiza wykonalności

Analiza wykonalności (ang. feasibility study) jest to kompleksowe badanie mające na celu ocenę możliwości realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub projektu pod względem różnych aspektów.

więcej »

Analiza finansowa projektu

Analiza finansowa projektu obejmuje szereg narzędzi i metryk, które pomagają ocenić kondycję finansową i opłacalność inwestycji.

więcej »

Jak napisać wniosek o dofinansowanie

Napisanie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy UE to wymaga dokładnego przygotowania. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, aby komisja oceniająca mogła wydać pozytywną decyzję. Pierwszym i często niedocenianym krokiem jest wybór właściwego źródła finansowania i odpowiedniego programu pomocowego.

więcej »

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych - skutecznie pozyskujemy fundusze unijne - ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

więcej »

Jak napisać dobry wniosek o dotację?

Napisanie wniosku o dofinansowanie to proces, w którym firmy i organizacje starają się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł. Obejmuje to różne etapy, a efektem końcowym jest otrzymanie środków na realizację konkretnych projektów.

Warunkiem koniecznym sukcesu każdego przedsięwzięcia ubiegającego się o dotacje unijne jest sporządzenie właściwej dokumentacji aplikacyjnej i poprawne przygotowanie i złożenie we właściwym miejscu i terminie wniosku o dotację.

więcej »

Analiza opłacalności inwestycji lub projektu

Analiza opłacalności inwestycji lub projektu to proces, który ma na celu określenie, czy dany przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione. Polega ona na porównaniu kosztów i korzyści związanych z inwestycją, a także na określeniu, w jakim czasie inwestycja się zwróci.

więcej »

Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8 wszystkich przedsiębiorstw w kraju i w znacznym stopniu wpływają na poziom wzrostu gospodarczego oraz poziom zatrudnienia. Ze względu na słabo jeszcze rozwinięty w Polsce system finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw większość przedsiębiorców finansuje realizację nowych pomysłów biznesowych ze środków własnych lub pożyczek od znajomych, przyjaciół i rodziny. Problem z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania dotyka głównie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mikro i małe firmy (MŚP).

więcej »

Dlaczego warto inwestować w innowacje

Czym są innowacje? Innowacja oznacza wprowadzenie czegoś nowego, reformę lub zmianę dotychczasowego stanu istnienia. Innowacją jest wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, nowych surowców bądź półfabrykatów, wdrożenie nowej metody marketingu bądź organizacji miejsca pracy. Dlaczego warto wprowadzeć innowacje w firmie? Jak wprowadzać innowacje?

więcej »

Promocja miasta i gminy w Internecie

promocja w internecie - nagroda webstar dla lublin.eu

Internet może być aktywnie wykorzystywany do promocji w internecie. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, warto wykorzystywać dostępne narzędzia marketingu internetowego. 

Poszukujemy partnerów biznesowych - chętnie zainwestyjemy w marketing ciekawych przedsięwzięć. Podziel się z nami ryzykiem, my podzielimy się z Tobą wypracowanymi przez nas zyskami - szczegóły oferty: Outsourcing marketingu i sprzedaży.

Dwie statuetki w konkursie Web Star Festival dla portalu Lublin.eu

Promocja gminy w internecie

lub na popularyzację walorów turystycznych. Podobnie jak promocja innych organizacji, promocja gminy w internecie bazuje na dostępnych mechanizmach marketingu internetowego.

więcej »

Uruchomienie działalności interentowej

Dlaczego uruchomienie działalności internetowej wydaje się takie proste...? Sam pomysł na działalność internetową, to wierzchołek góry lodowej, którą jest internetowa firma. Otoczenie biznesu internetowego nie jest mniej skomplikowane, niż otoczenie każdej firmy działającej tradycyjnie.

więcej »

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu

Przykładowy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - draft dla przykładu projektu remontu nieruchomości.

więcej »

Outsourcing marketingu i sprzedaży

Poszukujemy partnerów biznesowych. Chętnie zainwestujemy nasz entuzjazm, kapitał i technologie InfoBiz Server w ciekawe przedsięwzięcia.

więcej »

Studium wykonalności - kiedy jest konieczne a kiedy przydatne?

Studium wykonalności to cenne narzędzie, które może pomóc w ocenie potencjału projektu. Jednak nie jest ono zawsze konieczne.

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony