Projekty OZE - przygotowanie inwestycji z europejskich źródeł finansowania

Wersja do druku Poleć znajomemu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy ZEFE.ORG oraz Eko Energia Piotr Rybak w zakresie kompleksowego przygotowania inwestycji OZE wraz z pozyskaniem finansowania z dostępnych źródeł europejskich.

Obecny klimat sprzyja realizacji projektów OZE w obszarach: fotowoltaika, kogeneracja, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, budynki pasywne.

ZEFE.ORG funkcjonuje już od 1990 roku – już ponad 25 lat. W okresie od 2000 przyczyniliśmy się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln zł.

Załączam listę zrealizowanych przez nas usług związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Wszystkie wykonane przez nas opracowania zostały przyjęte przez klientów oraz pozytywnie zweryfikowane pod względem poprawności formalnej przez odpowiednie instytucje realizujące programy finansowania inwestycji ze środków europejskich. Według naszej wiedzy ok. 80% projektów zostało zrealizowanych i otrzymało dofinansowanie.

ZEFE.ORG - finansowanie inwestycji OZESzczególnie dumni jesteśmy z projektu z czerwca 2014 roku, który to zrealizowany w całości na własne potrzeby – począwszy od fazy przygotowania wniosku, poprzez fazę realizacji i rozliczenia projektu. Projekt został zakończony w terminie, zgodnie z planem.

Zakres naszych usług obejmuje: wykonanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Rekomendujemy sprawdzonych wykonawców dokumentacji projektowych instalacji OZE.

Załączam link do wybranych referencji.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Szczepaniak

Wiceprezes Zarządu STRUCTUM Sp. z o.o.

Finansowanie inwestycji OZE z funduszy UE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pokazało się zielone światło do realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zapraszamy do korzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskiwania finansowania z dostępnych obecnie źródeł finansowania inwestycji OZE.

Regionalne programy operacyjne w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podlaskim uruchomiły już lub planują w najbliższym czasie nabory projektów OZE do finansowania.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa projektu OZE.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania dla gmin i instytucji publicznych.

inwestyje OZE - pozyskanie dotacji - finansowanie UE

Wybrane dostępne źródła finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego:
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego:
4.1 Odnawialne źródła energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego:
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego:
Oś Priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.1 Rozwój OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego:
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:
4.1 Odnawialne źródła energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego:
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

EKO - OZE - ZEFE - pozyskiwanie finansowania UEW celu przyspieszenia procesu skutecznego pozyskania dotacji dla inwestycji OZE, prosimy o przygotowanie informacji określających stan przygotowania beneficjenta do w/w inwestycji, w tym::

  1. Dokumentacja techniczna i kosztorysowa projektu OZE
  2. Zestawienie ilości planowanych do instalacji paneli PV oraz solarnych w podziale na mieszkańców oraz budynki publiczne.
  3. Zestawienie mocy, planowanych uzysków energii (MWh/rok oraz GJ/rok) oraz danych dotyczących efektów środowiskowych (zmniejszenie CO2) (w podziale na energię elektryczną i cieplną)

Z uwagi na różne kryteria wybory projektów w poszczególnych województwach, lista pytań dodatkowych dla projektów z poszczególnych województw będzie inna.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa projektu OZE.

Tagi: OZE