finansowanie inwestycji

Analizy Finansowe, Doradztwo Kredytowe

Dotacje KPO

Dotacje KPO to środki finansowe, które Polska otrzyma z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planowane jest, że Polska otrzyma 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Dotacje te mają być przeznaczone na realizację reform i inwestycji, które mają na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i poprawę jej odporności na przyszłe kryzysy.

więcej »

ZEFE.ORG

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów. ZEFE - razem pozyskamy wię

więcej »

Oferta Active Capital i Structum ZEFE.ORG

Wskazujemy możliwości finansowania inwestycji, rozwoju działalności gospodarczej oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych - to w skrócie oferta usług Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE).

więcej »

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony