ZEFE.ORG ZEFE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

wyszukiwarka dotacji -  dotacje dla, instytucji, samorzadow

 

22.05.2024 16:49

5.1 Infrastruktura edukacyjna

Ogłoszenie o naborze nr FELB.05.01-IZ.00-001/24  Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. 

Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej 

Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna 

Typ projektu:I. inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej).

więcej »

22.05.2024 11:14

B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast

Nabór na pożyczki wspierające zieloną transformację finansowany z części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

więcej »

21.05.2024 16:55

Działanie 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT [nabór nr FEKP.05.12-IZ.00-099/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.05.12-IZ.00-099/24 w ramach: Działania: 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

więcej »

21.05.2024 13:22

1.6 E-usługi publiczne. Nabór FEWM.01.06-IZ.00-001/24

Nabór na dofinansowanie projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 01 Gospodarka, Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat B). Nabór FEWM.01.06-IZ.00-001/24. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskigo w Olsztynie.

więcej »

20.05.2024 09:27

7.6 Adaptacja do zmian. Nabór nr FEWM.07.06-IZ.00-001/24

Ogłaszamy nabór na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 w ramach działania 7.6 Adaptacja do zmian. Nabór nr FEWM.07.06-IZ.00-001/24  Sposób naboru: konkurencyjny.

więcej »

17.05.2024 11:47

1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ 5a. Przywracanie funkcji i poprawa stanu siedlisk hydrogenicznych

Nabór niekonkurencyjny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Typ FENX.01.05.5a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem.  Przywracanie funkcji i poprawa stanu siedlisk hydrogenicznych.

więcej »

16.05.2024 15:10

2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 13 maja 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.02.06-IZ.00-002/24 w ramach Działania 02.06.Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

16.05.2024 12:51

E2.1.3. Projekty intermodalne

CUPT, Nabór E2.1.3 – Projekty intermodalne. Dotacje na transport intermodalny - na budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym, zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego, zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

więcej »

15.05.2024 16:37

10.1 Wsparcie wdrażania programu z EFRR (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 10,Wsparcie Wdrażania Programu z EFRR.

więcej »

15.05.2024 13:46

9.1 Wsparcie wdrażania programu z FST

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9, Działania 9.1 Wsparcie Wdrażania Programu z FST.

więcej »

15.05.2024 12:43

5.3 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 9 maja 2024 roku ogłasza nabór wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.05.03-IZ.00-002/24 w ramach Działania 05.03 Infrastruktura ochrony zdrowia. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

13.05.2024 11:39

1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (2)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

więcej »

10.05.2024 15:34

1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R (5)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu I Badania i innowacje - Działania 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R - Typ: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - Numer naboru: FEPD.01.01-IZ.00-003/24

więcej »

09.05.2024 15:22

Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne [nabór nr FEKP.03.02-IZ.00-115/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.03.02-IZ.00-115/24 w ramach:  Działania: 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne  Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (ZITy regionalne) Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

więcej »

06.05.2024 17:11

2.1 Poprawa jakości powietrza - dotacja - nr naboru FEPK.02.01-IZ.00-001/24

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza - dotacja

więcej »

06.05.2024 16:56

3.2 Mobilność miejska w ZIT (2)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach , Priorytetu III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działania 3.2. Mobilność miejska w ZIT, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.03.02-IP.01-040/24.

więcej »

30.04.2024 15:11

10.7 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe (125/24)

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.10.07-IZ.01-125/24 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.7Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe - ZIT Subregionu Zachodniego.

więcej »

30.04.2024 13:56

NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-008/24 Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnienie zarządzania obszarami chronionymi, Ograniczanie antropopresji i kanalizacja ruchu turystycznego

Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnienie zarządzania obszarami chronionymi. Ograniczanie antropopresji i kanalizacja ruchu turystycznego.  Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów z zakresu ochrony terenów cennych przyrodniczo poprzez ograniczenie antropopresji i kanalizację ruchu turystycznego – budowa małej infrastruktury, utrzymanie i wyznaczanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, wieże widokowe nie kolidujące z ochroną krajobrazu, pomosty, szlabany, tablice edukacyjno-informacyjne etc. NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-008/24

więcej »

30.04.2024 13:23

FENX.01.05-IW.01-006/24 Typ FENX.01.05.3 Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych

Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.3  Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. Dofinansowanie może zostać przyznane projektom dotyczącym zwalczania inwazyjnych gatunków obcych (dalej także IGO), służącym zahamowaniu presji na rodzime gatunki i siedliska. Wsparcie ograniczone będzie do działań wynikających z ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. Wspierane będą projekty kompleksowego zarządzania IGO, w tym aktualizujące wiedzę o tych gatunkach i sposobach ich eliminacji, kontroli lub izolacji, w szczególności gatunków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla UE lub Polski oraz przedsięwzięcia wdrażające Plan działań dotyczący priorytetowych dróg przenoszenia IGO stwarzających zagrożenie dla UE lub Polski.  NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-006/24

 

więcej »

29.04.2024 15:31

1.5 Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji FESW.01.05-IZ.00-001/24

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.01.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.5 Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Typ projektów: Wsparcie działań związanych z PPO Nabór prowadzony jest w trybie niekonkurencyjnym

więcej »

 1  2  3  4  5  6  7  Następne » 

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony