Realizacja projektu Polskiej Akademii Nauk

Wersja do druku Poleć znajomemu

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

Podstawowym celem projektu jest rozszerzenie infrastruktury badawczej i rozwojowej oraz stworzenie podstaw dla rozwoju infrastruktury produkcyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek wysoko zawansowanych technologicznie polskich produktów w dziedzinie technologii związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem, kontrolą i przetwarzaniem energii. Projekt ten integruje dotychczas prowadzone badania w wiodących jednostkach naukowych z różnych sektorów nauki: JBR, PAN i wyższych uczelni, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na ochronę własności intelektualnej, co pozwoli na efektywny transfer opracowanych technologii do zastosowań przemysłowych. Pewne zróżnicowanie doświadczeń placówek z różnych sektorów naukowych we wdrażaniu wyników badań ma za zadanie stworzyć synergię dla tego transferu.

Dziedzina, którą zajmuje się projekt - innowacyjne technologie dla zastosowań energetycznych, jest krytyczna dla rozwoju społeczeństwa, w szczególności w Polsce, gdzie oparte na spalaniu węgla technologie wytwarzania energii elektrycznej prowadzą do negatywnych skutków dla środowiska, jak i wobec bieżących ustaleń Unii Europejskiej w sprawie ochrony środowiska i ograniczenia emisji CO2 - do bardzo wysokiego wzrostu kosztów jej wytwarzania.

Dlatego, celem naukowym projektu jest opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, nakierowanych na obecnie najintensywniej rozwijane aspekty wytwarzania, magazynowania i oszczędzania energii elektrycznej, wytwarzania nośników energii, a także monitoringu efektów środowiskowych związanych z produkcją energii. Projekt koncentruje się na badaniach materiałowych prowadzących do opracowania nowych technologii w tych dziedzinach. Badania te będą prowadzone na najbardziej perspektywicznych dla tych zastosowań materiałach, takich jak półprzewodniki szerokoprzerwowe III-V i II-VI, nanokompozyty na bazie półprzewodników IV-VI, przewodzące przezroczyste tlenki oraz nadprzewodniki nisko- i wysokotemperaturowe.

Szeroki zakres celów naukowych mieści się w zintegrowanym innowacyjnym podejściu do problemu wytwarzania energii, obejmującym efektywność procesów jej wytwarzania i oszczędzania, a także dbałość o problemy ekologiczne. To także ma za zadanie stworzyć efekt synergii. Jednocześnie sprecyzowano badania do takich, w których współpracujące jednostki badawcze mają największe osiągnięcia i doświadczenie. Opracowane technologie mają za zadanie dostarczyć wyrobów przyczyniających się do podwyższenia poziomu jakości życia ogółu społeczeństwa, poprawiających konkurencyjność gospodarki i zwiększających dynamikę wzrostu gospodarczego.

Całość przedsięwzięcia ma służyć poprawie stopnia dostosowania się naszego rynku do ogólnoświatowych trendów i osiągnięcia pozycji gospodarki opartej na wiedzy, realizując strategię integracji najważniejszych nośników postępu: nauki, edukacji oraz działalności B+R w dziedzinie zaawansowanych i innowacyjnych technologii energetycznych.

Studium wykonalności dla projektu PAN powstało przy udziale ZEFE.ORG.

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony