Realizacja projektu Polskiej Akademii Nauk

Wersja do druku Poleć znajomemu

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

Podstawowym celem projektu jest rozszerzenie infrastruktury badawczej i rozwojowej oraz stworzenie podstaw dla rozwoju infrastruktury produkcyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek wysoko zawansowanych technologicznie polskich produktów w dziedzinie technologii związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem, kontrolą i przetwarzaniem energii. Projekt ten integruje dotychczas prowadzone badania w wiodących jednostkach naukowych z różnych sektorów nauki: JBR, PAN i wyższych uczelni, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na ochronę własności intelektualnej, co pozwoli na efektywny transfer opracowanych technologii do zastosowań przemysłowych. Pewne zróżnicowanie doświadczeń placówek z różnych sektorów naukowych we wdrażaniu wyników badań ma za zadanie stworzyć synergię dla tego transferu.

Dziedzina, którą zajmuje się projekt - innowacyjne technologie dla zastosowań energetycznych, jest krytyczna dla rozwoju społeczeństwa, w szczególności w Polsce, gdzie oparte na spalaniu węgla technologie wytwarzania energii elektrycznej prowadzą do negatywnych skutków dla środowiska, jak i wobec bieżących ustaleń Unii Europejskiej w sprawie ochrony środowiska i ograniczenia emisji CO2 - do bardzo wysokiego wzrostu kosztów jej wytwarzania.

Dlatego, celem naukowym projektu jest opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, nakierowanych na obecnie najintensywniej rozwijane aspekty wytwarzania, magazynowania i oszczędzania energii elektrycznej, wytwarzania nośników energii, a także monitoringu efektów środowiskowych związanych z produkcją energii. Projekt koncentruje się na badaniach materiałowych prowadzących do opracowania nowych technologii w tych dziedzinach. Badania te będą prowadzone na najbardziej perspektywicznych dla tych zastosowań materiałach, takich jak półprzewodniki szerokoprzerwowe III-V i II-VI, nanokompozyty na bazie półprzewodników IV-VI, przewodzące przezroczyste tlenki oraz nadprzewodniki nisko- i wysokotemperaturowe.

Szeroki zakres celów naukowych mieści się w zintegrowanym innowacyjnym podejściu do problemu wytwarzania energii, obejmującym efektywność procesów jej wytwarzania i oszczędzania, a także dbałość o problemy ekologiczne. To także ma za zadanie stworzyć efekt synergii. Jednocześnie sprecyzowano badania do takich, w których współpracujące jednostki badawcze mają największe osiągnięcia i doświadczenie. Opracowane technologie mają za zadanie dostarczyć wyrobów przyczyniających się do podwyższenia poziomu jakości życia ogółu społeczeństwa, poprawiających konkurencyjność gospodarki i zwiększających dynamikę wzrostu gospodarczego.

Całość przedsięwzięcia ma służyć poprawie stopnia dostosowania się naszego rynku do ogólnoświatowych trendów i osiągnięcia pozycji gospodarki opartej na wiedzy, realizując strategię integracji najważniejszych nośników postępu: nauki, edukacji oraz działalności B+R w dziedzinie zaawansowanych i innowacyjnych technologii energetycznych.

Studium wykonalności dla projektu PAN powstało przy udziale ZEFE.ORG.

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

referencje dla ZEFE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złocony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony