Studium wykonalności - wykonanie w praktyce

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonanie studium wykonalności to proces, który polega na dokładnym zbadaniu i ocenie projektu w celu określenia jego potencjału i możliwości wdrożenia w praktyce. Studium wykonalności ma na celu zidentyfikowanie wszystkich aspektów projektu, w tym technicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i środowiskowych, a następnie ocenienie ich w celu określenia wykonalności projektu.

W ramach wykonania studium wykonalności przeprowadza się szereg działań, w tym analizę rynku, badanie techniczne, ocenę kosztów, analizę ekonomiczną, analizę ryzyka, ocenę wpływu projektu na środowisko oraz konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Wynikiem studium wykonalności jest szczegółowy raport, który zawiera informacje o wszystkich aspektach projektu oraz ocenę jego wykonalności. Raport ten jest następnie analizowany przez zespół projektowy oraz inwestora w celu podjęcia decyzji co do dalszych działań.

Ważne jest, aby wykonanie studium wykonalności było przeprowadzone rzetelnie i kompleksowo, aby inwestor miał pełną wiedzę o potencjalnych ryzykach i korzyściach związanych z realizacją projektu. Dzięki temu możliwe jest podjęcie decyzji opartej na rzetelnej ocenie, co zwiększa szanse na sukces projektu.

Przystępując do tworzenia projektu inwestycyjnego, zastanawiamy się, co w głównej mierze będzie decydowało o jego sukcesie lub fiasku.  Jakie czynniki będą miały wpływ na jego realizację? Odpowiedź jest prosta - sukces Państwa projektu będzie zależy już od działań w tzw. pierwszej fazie, nazywanej przedinwestycyjną. To właśnie w tej początkowej fazie projektu wykonywane jest studium wykonalności.

Funduszu Polski Ład - studium wykonalności

Jaki jest cel wykonania studium wykonalności? Jego funkcją jest dostarczenie wszelkich niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. I tutaj pomocą służy nasza firma. Analizując Państwa projekt, określimy jego uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym i strukturą organizacji inwestora. Nasi konsultanci posiadają doświadczenie i kompetencje, dzięki którym w odpowiednim czasie dostrzegą błędy i usterki w projekcie i podpowiedzą korzystniejsze rozwiązania. Dzięki temu unikniecie Państwo rozczarowań związanych z realizacją projektu już na samym jego początku i będziecie mieli pewność, że inwestycja będzie możliwa do zrealizowania…

Wykonanie studium wykonalności w praktyce - pliki do pobrania.

Konsultanci definiują najpierw zasadność realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalną wysokość dotacji z funduszu unijnego oraz określą, czy zadanie jest możliwe do wykonania, biorąc pod uwagę wszelkie wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. Pomogą sformułować treści: „dlaczego, dla kogo i za co projekt będzie realizowany”. Jednocześnie zbadają  tzw. otoczenie projektu, czyli czynniki, które wpływają na jego powodzenie.

Każde studium wykonalności składa się z 4 elementów: identyfikacji projektu, identyfikacji dostępnych wariantów technicznych, analizy finansowej i ekonomicznej, analizy kosztów i korzyści związanych z planowaną inwestycją. Konsultanci ZEFE.ORG w sposób profesjonalny i sprawny pomogą opracować powyższe zagadnienia, dzięki czemu zyskacie Państwo pewność prawidłowej sekwencji zdarzeń/działań i przyszłej akceptacji wniosku.

Nasza praktyka wskazuje, że najczęstsze błędy w formułowaniu projektu dotyczą nie tyle uwarunkowań technicznych inwestycji, co planów ekonomiczno – finansowych. Petenci skupiają się najczęściej jedynie na wymiarze czysto finansowym projektu; zaś specjaliści podpowiedzą, jak rozwiązać problem różnic w prawie polskim i unijnym, jak ująć politykę konkurencji lub jak realizować proces zamówień publicznych. Warto zdać sobie sprawę, że dzięki właściwe przygotowanemu Studium wykonalności odpowiednio zagospodarujemy zasoby i ograniczymy ich niewłaściwe wykorzystanie na wszystkich etapach realizacji, a przede wszystkim ograniczymy ryzyko błędnej, przyszłej eksploatacji. Jak widać, Studium Wykonalności jest podstawą, która wpłynie na dalszą realizację projektu. Staje się dokumentem, na podstawie którego inwestor podejmuje lub zaniecha działania.

Studium wykonalności może obejmować także przygotowanie analizy SWOT.

Dlatego też pomoc kompetentnych konsultantów wydaje się tu nieoceniona. Konsultanci ZEFE.ORG pomogą stworzyć studium wykonalności dla różnych branż, dobiorą odpowiednie metody przeprowadzania analiz i prezentacji danych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wykonanych studiów wykonalności oraz do kontaktu.

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
  • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Studium wykonalności projektów energetycznych - doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealiowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814.

Przygotowujemy studia wykonalności dla projektów OZE - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, biogazownie.

więcej »